Meertaligheid: óók voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking!

Below is a press release (in Dutch) written by Tjeerd Rintjema from our partner organisation Mercator in the Netherlands after the Poliglotti4.eu Expert Seminar, which took place from 9-10 February in Leeuwarden. The main message that came out after the first day of the seminar was that the sooner you begin with multiple languages the better – and this applies to everyone (also to children with auditory and communicative disability).

Tot nog toe gingen veel logopedisten en therapeuten ervan uit dat je kinderen met een auditieve of communicatieve beperking, zoals doofheid, downsyndroom of autisme, beter eentalig kunt grootbrengen. Drs. Mirjam Blumenthal, onderzoeker bij Koninklijke Kentalis, toont tijdens een lezing het tegendeel aan. Zo laat zij een opname zien van een zevenjarige die doof is sinds zijn eerste levensjaar, maar desondanks drie talen spreekt. Hij is weliswaar een uitzondering maar wel illustratief voor haar betoog.

Blumenthal is een van de veertig deelnemers aan het Poliglotti4.eu Expert Seminar, georganiseerd door het Mercator Kenniscentrum van de Fryske Akademy in Leeuwarden op 9 en 10 februari. Experts uit heel Europa zijn in de Friese hoofdstad samen gekomen om te praten over het thema “Early Language Learning”. De centrale boodschap na dag één luidt: Hoe eerder je begint met meer talen hoe beter, en dat geldt voor iedereen.

Meer informatie over het Poliglotti4.eu Expert Seminar kunt u vinden op www.mercator-research.eu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s